www.justjoga.pl

Informacje dotyczące Ciasteczek

Niniejsza Polityka Prywatności dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych należących do JUSTYNA NABORCZYK JUST JOGA. Przez używanie stron JUSTYNA NABORCZYK JUST JOGA wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony JUSTJOGA.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

JUSTYNA NABORCZYK JUST JOGA używa ciasteczek w różnych celach np.: by strony działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu; aby lepiej dopasować treści do Twoich oczekiwań i zainteresowań; do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

Na stronach JUSTYNA NABORCZYK JUST JOGA mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz. Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich? Tak, korzystając ze strony JUST JOGA możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z JUST JOGA  podmiotów trzecich takich jak np. Google, Facebook, Instagram itp.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze strony JUSTJOGA, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów stron. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji na temat używania naszych strony w celu stałego poprawiania zawartości strony.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

Przeglądarka Opera

Przeglądarka Firefox

Przeglądarka Google Chrome

Przeglądarka Internet Explorer

Przeglądarka Safari

Polityka prywatności JUSTYNA NABORCZYK JUST JOGA

1. Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w JUSTYNA NABORCZYK JUST JOGA w związku z zawarciem umowy dotyczącej zajęć i uczestnictwa w zajęciach oraz w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.justjoga.pl lub nawiązaniem kontaktu poprzez e-mail na adres: info@justjoga.pl. Podajemy niniejsze informacje realizując tym samym obowiązek nałożony na nas jako na Administratora danych osobowych w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. RODO. 

2. ADMINISTRATOR DANYCH: Administratorem danych osobowych jest Justyna Naborczyk prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą JUSTYNA NABORCZYK JUST JOGA, ul. Stefana Jaracza 5, 31-216 Kraków, NIP: 6771507906, e: info@justjoga.pl, t:+48 668 377 774

3. Źródło danych osobowych: Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które otrzymaliśmy w związku z: zapisem na zajęcia jogi [e-mailem, telefonicznie, przez formularz kontaktowy, osobiście] i zawarciem umowy dotyczącej uczestnictwa w zajęciach w JUSTYNA NABORCZYK JUST JOGA, wypełnieniem przez osobę, której dane dotyczą formularza kontaktowego na stronie www.justjoga.pl, zapisaniem się do newslettera na stronie justjoga.pl.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: przetwarzamy dane przede wszystkim w celach związanych z realizacją zawartej umowy a takżę z realizacją naszych obowiązków podatkowych i innych nałożonych przepisami prawa. Podstawy przetwarzania to:

 1) art. 6 ust. 1 lit.b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 2) art. 6 ust. 1 lit.c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych – na podstawie przepisów podatkowych

 3) art. 6 ust. 1 lit.a RODO: w przypadku niektórych danych przetwarzanie następuje w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą (e-mail, zapisy do newslettera, kierowanie pytań przez stronę internetową)

4) art. 6 ust. 1 lit.f RODO: w przypadku niektórych danych przetwarzanie następuje ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora (np. prowadzenie statystyk w celu opracowywania oferty szkoły)

5.Dane, które należy podać:

przy zapisach na zajęcia –  przy zawieraniu umowy dotyczącej zajęć w JUST JOGA:

  • imię i nazwisko, e-mail lub telefon do kontaktu.
  • w razie potrzeby wystawienia faktury – konieczne jest podanie adresu oraz NIP a także pełnej nazwy działalności

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich podania zapis na zajęcia nie będzie skuteczny i umowa nie będzie mogła być zawarta.

W niektórych wypadkach możemy żądać przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach, w którym może się znajdować adres oraz PESEL,  

przy korzystaniu z formularza kontaktowego w celach innych niż zapisanie się na zajęcia: imię i nazwisko, e-mail a przy zapisach do newslettera: e-mail

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich podania kontakt za pośrednictwem formularza oraz otrzymywanie newslettera nie będą możliwe.

  1. Jakie dane są przetwarzane: dane wskazane w punkcie 5 a ponadto:
  • w przypadku uiszczania płatności przelewem otrzymujemy również informację o numerze Państwa rachunku bankowego oraz o adresie
  • w przypadku składania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach – otrzymujemy dane widoczne w zaświadczeniu (np. PESEL – o ile jest wpisany)
  • w przypadku uczestniczenia w zajęciach dokumentowanych na zdjęciach/filmie, po wyrażeniu zgody (osobne oświadczenie) – może być przetwarzany wizerunek

7. Mają Państwo prawo do:

1)  dostępu do swoich danych; 2) do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  danych (są sytuacje, w których żądanie usunięcia danych nie może być zrealizowane – wynika to z przepisów podatkowych, które nakazują przechowywanie niektórych dokumentów przez określony czas); 3) do żądania przenoszenia danych, do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 4) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 5) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w odniesieniu do kwestii, wobec których była udzielona (e-mail, telefon, inne dane nie wymagane przepisami prawa)

  1. Udostępnianie danych osobowych: udostępniamy dane tylko w związku z prowadzeniem naszej działalności i tylko w zakresie w jakim jest to konieczne do realizacji nałożonych przez nas przez przepisy obowiązków oraz realizacji zawartej między nami umowy:
  • biuru rachunkowemu, które zapewnia nam obsługę księgową,
  • dostęp do niektórych danych (np. imię i nazwisko) ze względów technicznych mogą mieć także podmioty zapewniające obsługę informatyczną, obsługę poczty elektronicznej oraz newslettera,
  • w przypadku organizowania zajęć wyjazdowych i dokonywania rezerwacji noclegu przez Administratora danych – dane uczestników mogą być przekazywane podmiotowi zapewniającemu zakwaterowanie.

 Nie udostępniamy danych żadnym podmiotom w celach marketingowych, handlowych, statystycznych.

 9. Okres przechowywania danych osobowych:

 a) w przypadku zapisów na zajęcia i zawierania umowy: przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i przez okres, w którym możliwe byłoby dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy.

b) w przypadku formularza kontaktowego: dane podane w formularzu będą przetwarzane tylko tak długo, jak to będzie konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie (chyba, że za pomocą formularza dokonywany jest zapis na zajęcia – wówczas aktualny jest pkt.

c) w przypadku newslettera: dane przechowywane są tylko przez okres subskrypcj.

10. Nie przekazujemy danych poza strefę EOG.

11. Automatyzacja przetwarzania danych: dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. Nie będzie to wpływać istotnie na Państwa sytuację i nie będzie wywoływać w stosunku do Państwa żadnych skutków prawnych.

12. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.